Werkwijze

Werkwijze

 • Aanmelding

  U kunt contact opnemen per telefoon, e-mail of middels het contactformulier.

 • Kennismaking

  Na aanmelding volgt een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht welke hulpvraag er is: Wat wil uw kind leren en wat is daarvoor nodig? We bespreken de stimulerende en belemmerende factoren m.b.t. het functioneren van uw kind. Aan het einde van het gesprek besluiten we of we een samenwerking aangaan.

 • Aan het werk

  De wijze waarop ik werk is sterk afhankelijk van de hulpvraag en zal hierop afgestemd zijn. Ik kan uw kind coachen, vaardigheden aanleren/versterken, huiswerk uitleggen en helpen bij het plannen, etc.

  Een goede samenwerking met school bevordert het welbevinden van uw kind. Dit is de reden dat ik indien nodig en met uw toestemming een gesprek zal aangaan met de leerkracht van uw kind en/of de intern begeleider van de school. Dit kan bijv. nodig zijn om de leerstof goed af te stemmen of om de leerkracht te adviseren over de onderwijsbehoeften van uw kind. Ook kan het van belang zijn het didactische niveau van uw kind vast te stellen. Ik zal uw kind dan (met toestemming van de school) doortoetsen. Indien gewenst zal ik een handelingsplan schrijven m.b.t. de educatieve behoeften van uw kind.

 • Evaluatie

  U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkeling/vorderingen van uw kind door e-mail. Na een van tevoren afgesproken periode wordt er een evaluatiegesprek gehouden. We bespreken hoe het gaat en wat de opbrengsten van de begeleiding zijn. Als de doelen behaald zijn, kijken we of er gestopt kan worden met de begeleiding of dat er een vervolgtraject nodig is.