Voor kinderen

Voor kinderen

Coaching & Training

Alle kinderen die op de basisschool of in de brugklas van het voortgezet onderwijs zitten, zijn van harte welkom! Relevante Begeleiding is er voor kinderen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn omdat een kind niet lekker in zijn of haar vel zit, of omdat verwachte prestaties achter blijven.

Het kan zijn dat een kind de lesstof niet beheerst, onderpresteert, niet heeft leren leren, een negatief zelfbeeld heeft, aansluiting mist bij leeftijdsgenoten, zwakke executieve functies heeft, een leer- of ontwikkelingsstoornis heeft, zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS), etc. 

Na aanmelding volgt een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht welke hulpvraag er is: Wat wil je kind leren, waar wil het ondersteuning bij en wat is daarvoor nodig? We bespreken de stimulerende en belemmerende factoren m.b.t. het functioneren van je kind. Aan het einde van het gesprek besluiten we of we een samenwerking aangaan. 

Door vooral proces- i.p.v. productgericht te werken, leert het kind over zijn of haar toegepaste strategieën en is het in staat hier verandering in aan te brengen. Ik maak tijdens het coachen o.a. gebruik van spellen en POPtalk en natuurlijk mag humor daarbij niet ontbreken.

img_20170327_191158-1

Trainingen

 Ik leer leren

Uw kind kan in mijn praktijk de training ‘Ik Leer Leren’ volgen. Deze training is bedoeld voor:

  • Kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool
  • Hoogbegaafde kinderen
  • Brugklassers
  • Kinderen in 2 havo/vwo bij wie het leren anders gaat dan ze voorheen gewend waren

De training zorgt voor inzicht in welke voorwaarden nodig zijn om tot leren te komen en hoe te leren. Uw kind leert over verschillende leerstijlen, zijn/haar eigen manier van leren, omgaan met faalangst, beter concentreren, plannen en organiseren en motivatie. De training biedt slimme handvatten om makkelijker te leren en bevat heel veel tips, trucs en onderzoeken… Leren kun je leren!

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van een uur. De individuele coaching kost €330 (incl. werkboek). Deze training kan op ieder gewenst moment gestart worden, mits er geen sprake is van een wachtlijst. De training in groepsverband kost €210 per persoon (incl. werkboek). De groepstraining bestaat uit minimaal 4 personen, neem contact op voor actuele data.

Beter bij de les

De training ‘Beter bij de les’ kan ik op de school van uw kind verzorgen.
Deze training is bedoeld voor:

  • Kinderen op de basisschool vanaf 8 jaar, met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of leerproblemen.

Deze kinderen hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Beter bij de les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.

De training heeft tot doel leervaardigheden te verbeteren, het inzicht in leergedrag te vergroten en werkgeheugencapaciteit uit te breiden. Aan de hand van een werkboekje, opdrachten en luistermateriaal wordt op een speelse manier getraind.

Met de training Beter bij de les oefent uw kind met vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals: aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag. Hij/zij traint het werkgeheugen en krijgt meer inzicht in eigen leergedrag. Hierdoor heeft hij/zij uiteindelijk minder hulp nodig. Ook de leerkracht krijgt meer inzicht in het leergedrag van uw kind en kan hierdoor eerder doelgericht ingrijpen en de juiste ondersteuning bieden.

De training bestaat uit 25 individuele sessies van ca. 50 minuten. Kosten op aanvraag.

Meer informatie: www.bbdeles.nl